เดือนพฤศจิกายน 2562


ผลงานวิจัย

November 26, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “มหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล” ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “Innovative Organization : องค์การแห่งนวัตกรรม”

November 26, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล ทูลเกล้าถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วังศุโขทัย

November 27, 2019

พิธีปิดโครงการอบรมนานาชาติ หลักสูตร Waste Management and Wastewater Treatment for Sustainability

November 27, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับอธิบดีกรมศิลปากร ในการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทพิพิธภัณฑ์ในฐานะแหล่งเรียนรู้สำหรับการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา”