เดือนตุลาคม 2562


ผลงานวิจัย

October 1, 2019

สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ร่วมกับภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ศาสตร์ ม.มหิดล จัดการบรรยายวิชาการ หัวข้อ “Updated Pharmacology of Marijauna: From Fact to Clinical Practice”

October 1, 2019

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล จัดงานแสดงความยินดีปูชนียบุคคล 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

October 1, 2019

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เตรียมรับมือคุณภาพอากาศในกรุงเทพที่ไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพ

October 2, 2019

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา