มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือกับ University of Victoria จากประเทศแคนาดา
November 6, 2018
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Criteria Training” รุ่นที่ 11
November 7, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ดิจิทัล เวนเจอร์ส นำร่องใช้งานแพลตฟอร์มกลางให้ทุกองค์กรสามารถตรวจสอบวุฒิการศึกษาออนไลน์

Recent post