ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
July 26, 2018
ทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดงาน “ทันตมหิดล ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”
July 29, 2018

เปิดตัวโครงการ “GC Think Cyele Bank” ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

Recent post