พิธีทำบุญครบรอบ 2 ปี วันสถาปนาสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
April 2, 2018
การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ต้นทุนหลักสูตร” (Unit Cost)
April 2, 2018

“Learning from Biosignals” งานวิจัยเพื่อวิเคราะห์สัญญาณร่างกายผ่าน Internet of Things (IoT)

Recent post