งานครบรอบ 2 ทศวรรษ ของการก่อตั้งสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
November 10, 2017
งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 20 ปี
November 10, 2017

โครงการ “เสริมสร้างความผูกพันปันน้ำใจให้โรงเรียนและชุมชน”

eg-csr

วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีงานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญพรรณ์ ทะสะโส เจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี และภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ พร้อมด้วยทีมงานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (ESR) ช่วยกันขนย้ายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ในโครงการ “เสริมสร้างความผูกพันปันน้ำใจให้โรงเรียนและชุมชน” เพื่อมอบแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสว่าง และประธานชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยง เพื่อนำไปรีไซเคิล ดัดแปลง และซ่อมแซม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในโรงเรียน และชุมชนต่อไป

Recent post