เผยผลการจัดอันดับ QS Asia University Rankings 2018
June 20, 2017
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับมอบเงินสมทบทุนโครงการทุนศึกษาฯ
November 10, 2017

ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Ho Chi Minh City University of Technology and Education (HCMUTE)

pic02

11 ตุลาคม 2560 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ต้อนรับ Dr. Ngo Van Thuyen, Chairman of University Council and Vice Dean of International Affairs Office และคณะผู้แทนจาก Ho Chi Minh City University of Technology and Education (HCMUTE) ในโอกาสเดินทางมาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการบริหารมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 530 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post