พิธีมอบรางวัล“สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี” ประจำปี 2560
November 10, 2017
พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
November 10, 2017

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดแสดงนิทรรศการและแนะแนวการศึกษาในงาน Dek-D’s Admission Fair 2017

dekD07

วันที่ 7 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและแนะแนวการศึกษาในงาน Dek-D’s Admission Fair 2017 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติไบเทค บางนา โดยมี เจ้าหน้าที่งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะกายภาพบำบัด คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตนครสวรรค์ ให้ข้อมูลและแนะนำด้านการเรียนการสอน รายละเอียดหลักสูตร วิธีการสมัครสอบในระบบTCAS61 ของหลักสูตรต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้มีนักเรียนและผู้ปกครองให้ความสนใจเรื่องการรับสมัครเข้าในระบบต่างๆ เป็นจำนวนมาก

Recent post