สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับมอบเงินสมทบทุนโครงการทุนศึกษาฯ
November 10, 2017
งานครบรอบ 2 ทศวรรษ ของการก่อตั้งสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
November 10, 2017

งานมหิดลบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 23 จัดโดย หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

bookfair13

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงานมหิดลบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 23 จัดโดย หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา กล่าวรายงานโดย ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดฯ จากนั้นมีพิธีมอบหนังสือและสื่อการศึกษาแก่ห้องสมุดในชุมชนจังหวัดนครปฐม พิธีมอบรางวัลแฟนพันธุ์แท้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560 เสวนาเรื่อง “กว่าจะมาเป็นแฟนพันธุ์แท้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล” และกิจกรรมเสวนาวาไรตี้ เรื่อง “อ่านสามก๊ก ครบ 3 จบ คบไม่ได้จริงเหรอ???” โดย ดร.ป๋วย อุ่นใจ นักคิด นักเขียน นักชีวฟิสิกส์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานมหิดลบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 23 มีกำหนดจัดไปจนถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 นอกจากมีการออกร้านจำหน่ายหนังสือ สื่อการศึกษา สินค้าต่างๆ ในราคาพิเศษแล้ว ช่วงเวลา 12.00 – 13.00 น.ของทุกวันที่จัดงาน ยังจัดให้มีกิจกรรมเสวนาวาไรตี้โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจดังนี้

 – 3 ตุลาคม 2560 กิจกรรมเสวนาวาไรตี้ เรื่อง “กินบำรุง “ฟัน” กับหมอนัฑ” พร้อมสาธิตเมนูอร่อยเพื่อสุขภาพฟัน เติมพลังรอยยิ้มให้สดใส กับหมอนัฑ หมอฟันอารมณ์ดี จากรายการกินกับหมอแห่ง Mahidol Channel โดย อ.ทพ. นัฑวิชญ์ นิยมสุจริต อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

– 4 ตุลาคม 2560 กิจกรรมเสวนาวาไรตี้ เรื่อง “อ๋อ! มันเป็นอย่างนี้นี่เอง by อาจารย์เจษฎ์” นักวิทยาศาสตร์จอมแฉที่จะมาชวนคุณให้เช็กก่อนแชร์ เจ้าของล็อกอิน : JD300 ชื่อดังแห่งห้องหว้ากอ @Pantip.com โดย รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– 5 ตุลาคม 2560 กิจกรรมเสวนาวาไรตี้ เรื่อง “กินเป็น…มะเร็งขยาด กินฉลาด…มะเร็งไม่มา” โดย ผศ.ดร.ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม เจ้าของนวัตกรรม “เจลลี่โภชนา” อาหารพระราชทาน เพื่อผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก อาจารย์ประจำสาขาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

– 6 ตุลาคม 2560 กิจกรรมเสวนาวาไรตี้ เรื่อง “Body ฟิต…ชีวิต Firm” สาธิตการออกกำลังกายให้ชีวิต Fit & Firm โดย คุณบ๊วย เชษฐวุฒิ วัชรคุณ ดาราและพิธีกร ผู้มากด้วยอารมณ์ขัน และรักการออกกำลังกายเป็นชีวิตจิตใจ

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.li.mahidol.ac.th/bookfair2017 

Recent post