ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Ho Chi Minh City University of Technology and Education (HCMUTE)
November 10, 2017

เผยผลการจัดอันดับ QS Asia University Rankings 2018

Untitled-1

เมื่อเร็วๆ นี้ QS Asia University Rankings 2018 ได้ประกาศผลการจัดอันดับอย่างเป็นทางการ โดยมหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ในอันดับที่ 58 ของเอเชีย โดยอันดับสูงขึ้นกว่าปี 2017 ที่อยู่ในอันดับที่ 61 และเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย ในปีนี้มีมากกว่า 400 มหาวิทยาลัยในเอเชียที่เข้าร่วม โดยมีการใช้เกณฑ์ตัวชี้วัดในการจัดอันดับ ดังนี้
1. Academic reputation (30%)
2. Employer reputation (20%)
3. Faculty/student ratio (15%)
4. Citations per paper (10%) and papers per faculty (10%)
5. Staff with a PhD (5%)
6. Proportion of international faculty (2.5%) and proportion of international students (2.5%)
7. Proportion of inbound exchange students (2.5%) and proportion of outbound exchange students (2.5%)
ทั้งนี้ ยังมีมหาวิทยาลัยของไทยที่ติด 200 อันดับแรกของเอเชียในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับที่ 50 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อันดับที่ 97 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับที่ 112 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันดับที่ 149 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อันดับที่ 171 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อันดับที่ 178 และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อันดับที่ 188
มหาวิทยาลัยมหิดล ยังคงเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ และในเอเชีย ที่มีคุณภาพการเรียนการสอนเทียบเท่าระดับสากล มีการสนับสนุนให้ทำผลงานวิจัยและวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อนำมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก
For more information: https://www.topuniversities.com

Recent post