โครงการ “เสริมสร้างความผูกพันปันน้ำใจให้โรงเรียนและชุมชน”
November 10, 2017
งานสัมมนาบุคลากร สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน “มองหลัง แลหน้ากับทิศทางก้าวต่อไป ของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน”
November 10, 2017

งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 20 ปี

vs8

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 20 ปี “ร้อยดวงใจ สายใยผูกพัน” โดยในงานมีการแถลงข่าว “อดีตไทยเลี้ยงสัตว์ อนาคตสัตว์เลี้ยงไทย” และ “20 ปี 20 กิจกรรม” โดย รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร คณบดีฯ ผศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี มูลอามาตย์ รองคณบดีฯ และ 
น.สพ.เชาวพันธ์ ยินหาญมิ่งมงคล
 ณ ห้องคชสี (ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5) อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางด้านสัตวศาสตร์และสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

Recent post