มหาวิทยาลัยมหิดล จัดแสดงนิทรรศการและแนะแนวการศึกษาในงาน Dek-D’s Admission Fair 2017
November 10, 2017
โครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา มหาวิทยาลัยมหิดล (Head of Department Development Program : MU-HDP#2017)
November 10, 2017

พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

king914

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 89 รูป จากวัดมหาสวัสดิ์ และน้ำทองสิกขาลัย วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล มาร่วมรับบิณฑบาต ณ บริเวณหน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สำหรับพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลฯ จัดขึ้นภายในบริเวณโถงสมเด็จพระราชบิดา ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ประธานในพิธีฯ คล้องมาลัยถวายราชสักการะ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ถวายพวงมาลาถวายราชสักการะ และจุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้นมีพิธีสงฆ์ ประธานในพิธีกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

Recent post