ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Ho Chi Minh City University of Technology and Education (HCMUTE)
November 10, 2017
งานมหิดลบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 23 จัดโดย หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
November 10, 2017

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับมอบเงินสมทบทุนโครงการทุนศึกษาฯ

alumni

วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และพลตำรวจเอกนายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับมอบเงินสมทบทุนการศึกษาฯ แก่สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยได้รับเกียรติจาก ร.ต.ต.ปณม ยงใจยุธ และคุณวันจุรีย์ ยงใจยุธ มอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ณ ห้องรับรอง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post