เดือนเมษายน 2564


ผลงานวิจัย

April 1, 2021

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Light UP Your Future!

April 2, 2021

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

April 2, 2021

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายพิเศษ เรื่อง “Creativity & Innovation : Where Good Idea come From?” ในการประชุมวิชาการประจำปี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

April 3, 2021

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล จัดโครงการการพัฒนาโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยท่ามวยไทยสู่การพัฒนาสุขภาวะคนไทยในเด็กและผู้ใหญ่