มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายพันธมิตรการวิจัยด้านวิศวกรรมชีวเวชและชีววัสดุ มหิดล – มจธ.
April 1, 2021
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
April 2, 2021

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Light UP Your Future!

muic-1

วันที่ 1 – 2 เมษายน 2564 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติเป็นประธานเปิดกิจกรรม MUIC Light UP Your Future ผ่าน facebook live: MUIC Official Fanpage เพื่อเป็นการค้นหาตัวตน ทำความรู้จักตัวเองให้มากขึ้น ผ่านการเสวนา พูดคุย กับอาจารย์ผู้แทนหลักสูตรวิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ ผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเดินทางและธุรกิจบริการ สื่อและการสื่อสาร ออกแบบนิเทศศิลป์ เทคโนโลยีสร้างสรรค์ วัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา พร้อมรุ่นพี่นักศึกษาที่มาถ่ายทอดประสบการณ์การเรียน การทำกิจกรรม และชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ