มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบทุนการศึกษา
March 26, 2021
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประเพณีรับน้องข้ามฟาก ประจำปีการศึกษา 2563
March 26, 2021

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานฉลองครบรอบ 35 ปี

D214A67C-FBCF-424A-A31F-D746EA78348A

วันที่ 26 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยอดีตผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สิรินทร์ พิบูลนิยม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มาลียา  เครือตราชู ผู้บริหารวิทยาลัย คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 35 การก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติ และวันแห่งความสำเร็จ ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

F669E36D-23E6-4EFD-B612-B92E34E6F3BB
3CB70FCF-796F-4871-AD45-FEF581E0A3E9

โดยพิธีการในช่วงเช้า ผู้เข้าร่วมงานได้เข้าสักการะศาลพ่อขุนทุ่ง สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพนับถือ และร่วมทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์จำนวน 9 รูปเพื่อเป็นสิริมงคล ในช่วงบ่ายมีพิธีปาฐกถาพิเศษโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สิรินทร์ พิบูลนิยม และ พิธีมอบรางวัล วันแห่งความสำเร็จ ประจำปี 2564 (MUIC Faculty & Staff Appreciation Day 2021) แก่บุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆ อาทิ ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านการปฏิบัติงาน และอื่นๆ เพื่อแสดงความชื่นชมและเชิดชูเกียรติ ให้เป็นแบบอย่างที่ดีขององค์กรต่อไป