วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานฉลองครบรอบ 35 ปี
March 26, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ พัฒนาหลักสูตรแพทย์ 6 ปี รับ 2 ปริญญา ตอบโจทย์ผู้เรียนแพทย์ เลือกเรียนสาขาอื่นในระดับปริญญาโท ควบคู่อีก 1 สาขา
March 29, 2021

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประเพณีรับน้องข้ามฟาก ประจำปีการศึกษา 2563

159994

วันที่ 26 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวให้โอวาทในงานอบรมรับน้องข้ามฟาก ประจำปีการศึกษา 2563 แก่ นักศึกษาแพทย์ รุ่น 130 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อมด้วย ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบัน เข้าร่วมต้อนรับ และพูดคุยเพื่อสานความสัมพันธ์ด้วยการทำกิจกรรมร่วมกัน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมราชแพทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

160083

 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

159995

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาแพทย์ รุ่น 130 พร้อมแนะนำการใช้ชีวิตของนักศึกษา ที่จำเป็นต้อง “จัดสรรเวลา” คือ แบ่งเวลาเรียนและเล่นให้สมดุลกัน เมื่อได้ทำในสิ่งที่รัก จิตใจก็ปลอดโปร่ง ขณะเดียวกันเมื่อรู้ตัวว่ามีเวลาเรียนน้อยกว่าเพื่อน ก็พยายามเรียนอย่างจดจ่อ มีสมาธิ และตั้งใจเป็นพิเศษ ทำให้จดจำเนื้อหาต่าง ๆ ได้ดีมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้น้อมนำคำสอนของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ว่า “การที่เรียนจบหลักสูตรวิชาชีพแพทย์นั้น ไม่ได้หมาย ความว่านักเรียนผู้นั้นได้เรียนรู้การแพทย์หมดแล้ว แต่เป็นการตรงกันข้าม การที่เรียนจบนั้นเป็นแต่เพียงขั้นหนึ่งของการศึกษาทางการแพทย์” เพื่อมอบให้เป็นหลักการการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาแพทย์ รุ่น 130