มีนาคม


ผลงานวิจัย

March 2, 2018

ปาฐกถาเกียรติยศ เรื่อง “พิชิตความท้าทายยุคใหม่ ด้วยธรรมะและปัญญา” ในงาน “49 ปีวันพระราชทานนาม 130 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล”

March 2, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล ติด 1 ใน 100 ในสาขาวิชา Pharmacy & Pharmacology และยังคงได้รับการจัดอันดับดีที่สุดของประเทศไทยในสาขา Life Sciences & Medicine จากการจัดอันดับของ QS World University Rankings by Subject 2018

March 5, 2018

การอบรมให้ความรู้และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน (ITA) ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาน 2561

March 5, 2018

“เครื่องกายภาพไจโรโรลเลอร์” เครื่องกายภาพบำบัดรูปแบบใหม่ สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง