สิงหาคม


ผลงานวิจัย

August 8, 2018

สถาบันเด็กฯ จัดงานปฐมนิเทศและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

August 8, 2018

การตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561

August 8, 2018

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “ฝึกปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์เชิงวิศวกรรมศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาของ 9 โรงเรียนต้นแบบ”

August 9, 2018

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดงาน วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12 และทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี