หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี ม.มหิดล ได้รับรางวัล Museum Thailand Awards 2018
August 30, 2018
การประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน กองทัพเรือ-ธรรมศาสตร์-เกษตรศาสตร์-มหิดล ครั้งที่ 20 “สมุทราภิบาล : ทิศทางอนาคตไทย”
August 31, 2018

MUIC Supports Global Sustainable Tourism Criteria

8B07662C-8157-4F75-BBAC-96417C9BE964

Mahidol University International College (MUIC) signified its support for the Global Sustainable Tourism Criteria (GSTC) when Assoc. Prof. Phitaya Charupoonphol, MUIC Dean, signed a memorandum of understanding (MOU) with Dr. Nalikatibhag Sangsnit, Director-General of Designated Areas for Sustainable Tourism Administration (DASTA), at the Royal Thai Army Club on August 30, 2018.

The GSTC are guiding principles and minimum requirements that any tourism business or destination attempts to reach in order to protect and sustain the world’s natural resources while at the same time supporting the tourism industry.

Recent post