เดือนกันยายน 2564


ผลงานวิจัย

September 6, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล  โดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และ กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) “องค์กรต้นแบบสุขภาวะภาครัฐ”

September 6, 2021

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมก้าวหน้า อาจารย์ไห่ หยาง

September 6, 2021

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ม.มหิดล เข้าร่วมกิจกรรม Temasek Foundation – NUS LEaRN Young Asian Leaders Initiative (TF-NUS LEaRN YALI) 2021

September 8, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมการขับเคลื่อนความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ