มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์ “มหิดลรวมพลคนทำสื่อ” ครั้งที่ 6 สู้วิกฤติ COVID-19 ในหัวข้อ “เครื่องมือที่ใช่ การสอนที่ชัวร์”  
August 1, 2020
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ครั้งที่ 15
August 2, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “ผู้ปกครองพบผู้บริหาร” ประจำปีการศึกษา 2563

BE553A4A-DA17-474D-9AD0-D489504479E6

วันที่ 2 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “ผู้ปกครองพบผู้บริหาร” ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา กล่าวถึง New opportunity New Normal และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวถึงแนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษาในยุค New Normal ซึ่งมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารจากส่วนงานต่าง ๆ เข้าร่วมต้อนรับ พร้อมตอบคำถามจากผู้ปกครอง ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กิจกรรม “ผู้ปกครองพบผู้บริหาร” ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นเวทีรับฟังเสียงของผู้ปกครองและเปิดให้ผู้ปกครองได้รับทราบถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษาในยุค New Normal ที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการเตรียมความพร้อมมาอย่างต่อเนื่อง มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอน มีเครื่องมือที่สนับสนุนการสอน รวมถึงรูปแบบการจัดกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับนักศึกษา และช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา นอกจากนี้ยังให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมเสนอข้อคิดเห็นในการพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วงถาม-ตอบ ทั้งนี้ รูปแบบการจัดกิจกรรมในปีนี้ ได้ใช้พร้อมกัน ใน 2 Platform ได้แก่ ร่วมกิจกรรมผ่านทางระบบออนไลน์ และ การมาร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา