เดือนมิถุนายน 2563


ผลงานวิจัย

June 24, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมหารือกับผู้ประกอบการหอพักในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล ในการวางมาตรการการป้องกันควบคุมโรคระบาดจากไวรัส COVID-19 และการช่วยเหลือนักศึกษา

June 25, 2020

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “วิศวะมหิดลรวมพลจิตอาสาพัฒนาระบบไฟฟ้าปั๊มน้ำบาดาลอัตโนมัติ วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม”

June 25, 2020

การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 คณะเภสัชศาสตร์ ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment

June 25, 2020

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเครื่อง CT Scan จากมูลนิธิเอสซีจี