คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จัดประชุมชี้แจงทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
February 4, 2021
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ” ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
February 4, 2021

โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล ร่วมกับ โครงการ SHAPE-SEA จัดงาน SHAPE-SEA Sixth Anniversary

001

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ Dr. Eren Zink, First Secretary/Research Advisor, Embassy of Sweden in Thailand ในฐานะผู้แทนของ Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) ร่วมกล่าวเปิดงาน SHAPE-SEA Sixth Anniversary ภายใต้หัวข้อ SHAPING A BETTER NORMAL” โดยมี ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์ ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับโครงการ Strengthening Human Rights and Peace Research and Education in ASEAN/Southeast Asia (SHAPE-SEA) จัดงานดังกล่าวขึ้น ในโอกาสครบรอบ 6 ปีของโครงการ SHAPE-SEA ในโอกาสนี้ มีการแนะนำหนังสือ “Southeast Asia, Infected and Interrupted: Elevating Critical Voices on the State of Human Rights and Peace in the Time of COVID-19” ฉบับออนไลน์ โดย Dr. Khoo Ying Hooi, Universiti Malaya, Co-Editor ซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมบทความจากความคิดเห็นของนักวิชาการแนวหน้าด้านสิทธิมนุษยชน เกี่ยวกับผลกระทบของ COVID-19 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการเสวนาในหัวข้อ Where Should We Go From Here” โดย Atty. Takahiro Kenjie Aman, Faculty Member, Ateneo de Manila University School of Law, Dr. Patricia Rinwigati Waagstein, Director, Djokosoetono Research Center, Universitas Indonesia และ Dr. Azmi Bin Sharom, Deputy Commissioner, Elections Commission of Malaysia โดยมี Dr. Herlambang P. Wiratraman, Universitas Airlangga, Co-Editor เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ทั้งนี้ ดร.ศรีประภา เพชรมีศรี ประธานโครงการ Strengthening Human Rights and Peace Research and Education in ASEAN/Southeast Asia (SHAPE-SEA) กล่าวปิดการจัดงาน