คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ “Interactive session with HPN Director, WHO CCs and Partners on WHO Support for NCD management areas”
April 22, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมคณะกรรมการจัดสรรทุนสนับสนุนนักวิจัยเฉพาะสาขา (Specific League Funds)
April 23, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ หารือออนไลน์ด้านงานวิจัยร่วมกับ University of Southern Queensland เครือรัฐออสเตรเลีย

7296C1BC-5779-45F2-ADEC-D4CD48AB955F

วันที่ 22 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ นักวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ และ เจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล หารือด้านงานวิจัยด้านสาธารณสุข ร่วมกับ คณะผู้แทนจาก University of Southern Queensland นำโดย Ms. Guie Hartney, Director, International Relations and Global Partnerships จาก University of Southern Queensland เครือรัฐออสเตรเลีย

นักวิจัยจากทั้ง 2 มหาวิทยาลัย ได้หารือ 3 กลุ่มย่อย ได้แก่ เทคโนโลยีด้านสุขภาพและสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ อาชีวอนามัย และ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข เพื่อร่วมมือในงานวิจัย การร่วมหาแหล่งเงินทุนสำหรับทำวิจัย Cotutelle Ph.D. และการจัดทำหลักสูตรร่วมในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดอันดับจาก Times Higher Education (THE) Impact Rankings 2021 เป็นอันดับที่ 7 ของโลกทางด้าน Sustainable Development Goals (SDGs) ในสาขาการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

1192063C-62E1-495E-BFC4-2D428296E257