ม.มหิดล ร่วมประชุมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ครั้งที่ 2/2564
April 30, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงาน Osaka University Partner Summit

mahidol-osaka1

วันที่ 30 เมษายน 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงาน Osaka University Partner Summit ซึ่งจัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี Osaka University และครบรอบ 100 ปี Osaka University of Foreign Studies ในหัวข้อ The Role of Universities in Facing Societal Challenges and Recovering from COVID-19 โดยมี Dr. Shojiro Nishio, President of Osaka University กล่าวเปิดงาน Mr. Kiyoshi Mori, Vice Secretary General, Japan Association for the 2025 World Exposition กล่าวต้อนรับ มหาวิทยาลัยคู่สัญญาที่สำคัญของ Osaka University เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล, University of Groningen, Shanghai Jiao Tong University, University of British Columbia, University College London และ University of California, Davis

ในโอกาสนี้ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวถึงการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยร่วมกับอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในหัวข้อ Universities and Global Engagement in a Post-Pandemic World”  นอกจากนี้ ได้มีการประกาศความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัย ภายใต้กรอบ Sustainable Development Goals (SDGs) เพื่อนำไปเสนอผลงานใน World Expo 2025 ซึ่ง Osaka University ได้ทำร่วมกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญากับประเทศต่างๆ ใน 3 หัวข้อ ได้แก่ Health, Well being & Sustainability และ Student Voices : “The Role of Students in Responding to Uncertainty as Future Leaders