คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “ศรีตรังปันสุข” รับบริจาค และจัดอาหารส่งต่อไปยังรพ. เจ้าหน้าที่และชุมชน พร้อมเตรียมวางแผนจัดทำ Home Isolation สำหรับบุคลากร

ผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงาน Thai Universities Promotion Seminar ผ่านระบบออนไลน์
July 16, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุมชี้แจงการให้ความเห็นต่อร่างข้อเสนอนโยบายสาธารณะ ของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14/2564
July 17, 2021

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “ศรีตรังปันสุข” รับบริจาค และจัดอาหารส่งต่อไปยังรพ. เจ้าหน้าที่และชุมชน พร้อมเตรียมวางแผนจัดทำ Home Isolation สำหรับบุคลากร

2

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เดินหน้า “โครงการศรีตรังปันสุข” ปันสุขวันนี้โดยโอนเงินเข้าบัญชี เพื่อจัดซื้ออาหารกล่องจากโรงอาหารคณะวิทยาศาสตร์ นำส่งบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล และชุมชน โดยเริ่มส่งต่ออาหารตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นมา เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ ที่ทุ่มเท สละเวลาทำงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นอกจากนี้ ได้มีการวางแผนเตรียมจัดทำ Home Isolation สำหรับบุคลากรภายในคณะที่ติดเชื้อโควิด-19 ในการดูแลตนเองที่บ้านระหว่างรอเตียง เพื่อเป็นการช่วยเหลือดูแลเบื้องต้น ลดความเสี่ยงต่อการป่วยหนักและเสียชีวิต ซึ่งจะเป็นการดำเนินการในระยะต่อไป

ผู้สนใจร่วมสมทบทุนในโครงการเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับบูรพาจารย์ ในปีแห่งการครบรอบ รำลึก 102 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข คณบดีท่านแรกผู้ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการโอนเงินเข้าบัญชี “โครงการศรีตรังปันสุข โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 026 – 475703 – 3 ส่งสำเนาโอนเงิน และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ https://lin.ee/vnPSVYl