ผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงาน Thai Universities Promotion Seminar ผ่านระบบออนไลน์
July 16, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุมชี้แจงการให้ความเห็นต่อร่างข้อเสนอนโยบายสาธารณะ ของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14/2564
July 17, 2021

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “ศรีตรังปันสุข” รับบริจาค และจัดอาหารส่งต่อไปยังรพ. เจ้าหน้าที่และชุมชน พร้อมเตรียมวางแผนจัดทำ Home Isolation สำหรับบุคลากรภายในคณะที่มีการติดเชื้อโควิด-19 ในการดูแลตนเองที่บ้าน ระยะต่อไป