มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมการสร้างเครือข่ายนักวิจัยพี่เลี้ยงเพื่อบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ ครั้งที่ 1
September 17, 2020
พิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลในงาน Museum Thailand Awards 2020
September 17, 2020

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล ให้การต้อนรับอุปนายกสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

swimming-01

วันที่ 17 กันยายน 2563 รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ ที่ปรึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา พร้อมด้วย รศ.นพ.บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์ คณบดี ให้การต้อนรับ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล อุปนายกสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อปรึกษาหารือ ความร่วมมือทางวิชาการกับทางวิทยาลัยฯ ณ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล