คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day 2020)
September 30, 2020

ม.มหิดล เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนประเทศ

mahidol-6

วันที่ 30 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนประเทศ ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 22 ในการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุม เรื่อง รูปแบบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา บริษัท โฮลดิ้ง (Holdiing Company) ภายในสถาบันอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สผ.) 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา สามเสน กรุงเทพฯ