การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา วิทยาลัยราชสุดา ครั้งที่ 1/2563
September 8, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับผู้แทนจาก อพ.สธ. ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมสวนสิรีฯและให้คำปรึกษาแนวทางการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริฯ
September 9, 2020

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล ร่วมการเสวนาเรื่อง “การสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรเพื่อความเป็นเลิศทางการกีฬา”

ss-4

วันที่ 9 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์ คณบดี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมการเสวนาเรื่อง “การสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรเพื่อความเป็นเลิศทางการกีฬา” จัดขึ้นโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมี นายก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน และได้ให้เกียรติร่วมเสวนาในหัวข้อ “สถาบันการศึกษากับการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬา” เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา และขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาของประเทศ ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ