นักศึกษาปริญญาโท ม.มหิดล หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาอาเซียนศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และคณะต่างๆ คว้ารางวัลชมเชย ในการแข่งขัน China-ASEAN New Smart City Innovation and Entrepreneurship 2020
December 2, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยในอาเซียน “The ASEAN Univesity Leaders Meeting 2020 (AULM2020)”
December 2, 2020

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือโครงการ “การบริจาครถพยาบาลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์”

si-1

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิรักษ์ไทย บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และองค์กร Global Civic Sharing  สาธารณรัฐเกาหลี ลงนามความร่วมมือโครงการ “การบริจาครถพยาบาลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิรักษ์ไทย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช นายซอง โบก จาง ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการ นายคมกฤษ ลายลักษณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารส่วนงานช่องทางจัดจำหน่ายรายบุคคล บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ การบริจาครถพยาบาลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินให้มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย ยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์แก่สาธารณชนผ่านยานพาหนะและอุปกรณ์ที่จำเป็น โดยรถพยาบาลที่ได้มีการส่งมอบครั้งนี้มีความพิเศษ คือ ที่มีอุปกรณ์ขนย้ายผู้ป่วยที่ติดเชื้อทางเดินหายใจ เช่น การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ หอประชุมราชแพทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล