คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
December 30, 2020
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
December 30, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ceo mahidol

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในโอกาสที่ได้รับยกย่องให้เป็น CEO แห่งปี 2563 “นายแพทย์ผู้สืบสานพระราชปณิธาน” ผู้มีบทบาทการเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพของประเทศมาโดยตลอด และมีส่วนในการฝ่าวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

รายละเอียดเพิ่มเติม : อ่านต่อ