คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือโครงการ “การบริจาครถพยาบาลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์”
December 2, 2020
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรมเอเชีย ม.มหิดล เปิดตัวหนังสือ “ถอดรหัสพฤกษาผ่านเลนส์ภาษาและวัฒนธรรม : การบูรณาการศาสตร์เพื่อชุมชน”
December 2, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยในอาเซียน “The ASEAN Univesity Leaders Meeting 2020 (AULM2020)”

mahidol-5

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยในอาเซียน The ASEAN Univesity Leaders Meeting 2020 (AULM2020) ในฐานะผู้แทนจากประเทศไทย ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยชั้นนำในกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าร่วม จำนวน 32 แห่ง จากประเทศต่างๆ ในอาเซียน ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม การประชุมดังกล่าวเป็นการหารือร่วมกัน แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น และประสบการณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัย เรื่องการจัดการของมหาวิทยาลัยกับปัญหาการแพร่ระบาด COVID-19 และการเตรียมตัวในอนาคต รวมทั้ง การบริหารจัดการนวัตกรรมที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังได้มีการเสนอตั้งคณะทำงานเพื่อสานต่อการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรมภายใต้เครือข่ายมหาวิทยาลัยในอาเซียน โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ ได้แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการประชุม ภายใต้หัวข้อ The COVID-19 problem in Thailand and how universities can help overcome it?