มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “MU Quality System for Executives: What CEOs need to know about quality”
October 9, 2020
คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เยี่ยมชมศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม (MU Bio-Innovation)
October 9, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาสื่อสารความรู้สู่สังคม NOBEL PRIZE Science Café Vol.2 ตอน “มหัศจรรย์การปรับแก้สารพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิต”

sc-1

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานเสวนาพิเศษ NOBEL PRIZE Science Café Vol.2 ตอน “มหัศจรรย์การปรับแก้สารพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิต” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนยา ปโกฏิประภา อาจารย์ ดร.สิทธินันท์ ชนะรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี และ อาจารย์ ดร.ธวัชชัย ชัยจรัสพงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเสวนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมพล วงศ์ตระกูลเกตุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการเสวนา ณ ห้องประชุม K102 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

การสัมมนาสื่อสารความรู้สู่สังคม NOBEL PRIZE Science Café Vol.2 ตอน “มหัศจรรย์การปรับแก้สารพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิต” เป็นการเสวนาเกี่ยวกับความมหัศจรรย์ของ CRISPR-Cas9 กับการปรับแก้สารพันธุกรรมที่สร้างประโยชน์นานัปการต่อการศึกษาวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ ก้าวสำคัญที่นำวงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพเข้าสู่ยุคใหม่ซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ไปอีกขั้น