มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาสื่อสารความรู้สู่สังคม NOBEL PRIZE Science Café Vol.2 ตอน “มหัศจรรย์การปรับแก้สารพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิต”
October 9, 2020
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล (ICT Mahidol) ในการสร้างนวัตกรรมระบบคอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์และแอพพลิเคชั่นตรวจการได้ยิน
October 12, 2020

คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เยี่ยมชมศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม (MU Bio-Innovation)

3264EA15-57EA-4584-BF8D-34D63AAAD999

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยเเละวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย พร้อมคณะจากหน่วยบริหารงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (SiCORE-M) เข้าศึกษาเเละเยี่ยมชมศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม (MU Bio-Innovation) เพื่อเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลด้านต่างๆ เเละสร้างโอกาสในการดำเนินงานร่วมกันต่อไป ณ อาคารศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวถาพจากนวัตกรรม (MU Bio-Innovation) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา