มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “MU Quality System for Executives: What CEOs need to know about quality”
October 9, 2020
คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เยี่ยมชมศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม (MU Bio-Innovation)
October 9, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาสื่อสารความรู้สู่สังคม NOBEL PRIZE Science Café Vol.2 ตอน “มหัศจรรย์การปรับแก้สารพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิต”