สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสัมมนาวิชาการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 6”
September 10, 2020
คณะกายภาพบำบัด จัดงานแถลงข่าวเปิดคลินิกเฉพาะทางกายภาพบำบัด การกระตุ้นสมองผ่านกระโหลกศีรษะด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (TMS): การรักษาแนวใหม่เพื่อส่งเสริมการฝึกแขนและมือในโรคหลอดเลือดสมอง
September 10, 2020

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ลูกพระราชบิดา น้อมศรัทธา บูชาครู

S__31424619

วันที่ 10 กันยายน 2563 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ เป็นประธานใน “พิธีไหว้ครู ม.มหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ประจำปีการศึกษา 2563 ลูกพระราชบิดา น้อมศรัทธา บูชาครู” และกล่าวให้โอวาท พร้อมด้วยคณาจารย์จากหลักสูตรต่างๆ เข้าร่วมพิธี เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิทยาการความรู้แก่ศิษย์ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่ ณ บริเวณห้องโถง อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

ติดตามข้อมูลข่าวสารของ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล เพิ่มเติมที่ http://www.am.mahidol.ac.th/web/