คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดกิจกรรม “การแข่งขันฝึกปฏิบัติการด้านพลังงานแสงอาทิตย์”
September 10, 2020
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ลูกพระราชบิดา น้อมศรัทธา บูชาครู
September 10, 2020

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสัมมนาวิชาการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 6”

il03

วันที่ 10 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาวิชาการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 6” (RDI for Disruptive Education: การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ในยุคการพลิกผันทางการศึกษา) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งในช่วงเช้ามีการปาฐกถาบรรยายพิเศษเรื่อง “RDI for Disruptive Education” ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยได้กล่าวถึงแนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน รวมถึงกลไกในการพัฒนาทักษะของบุคลากรทางด้านการศึกษาให้ตอบสนองการเรียนรู้ตลอดชีวิต

งานสัมมนาในครั้งนี้ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันคลังสมองของชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด หลักการตลอดจนวิธีการในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทั้งจากวิทยากรชาวไทย และต่างประเทศ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างอาจารย์และนักวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องกัน ผ่านการสัมมนาวิชาการและการทำ work shop เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ