โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ลูกพระราชบิดา น้อมศรัทธา บูชาครู
September 10, 2020
เสวนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย “After Action Review (AAR) การตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx/ AUN-QA และกิจกรรมขอบคุณผู้ตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563”
September 10, 2020

คณะกายภาพบำบัด จัดงานแถลงข่าวเปิดคลินิกเฉพาะทางกายภาพบำบัด การกระตุ้นสมองผ่านกระโหลกศีรษะด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (TMS): การรักษาแนวใหม่เพื่อส่งเสริมการฝึกแขนและมือในโรคหลอดเลือดสมอง

tms02

วันที่ 10 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการแถลงข่าว “เปิดคลินิกเฉพาะทางกายภาพบำบัด การกระตุ้นสมองผ่านกระโหลกศีรษะด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (TMS) : การรักษาแนวใหม่เพื่อส่งเสริมการฝึกแขนและมือในโรคหลอดเลือดสมอง” โดยมี รศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ คณบดีคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล กภ.(ชำนาญการพิเศษ) สุธิดา สกุลกรุณา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการสุขภาพ และกภ.ขนิษฐา จิตรอารี นักกายภาพบำบัด ร่วมแถลงข่าว ณ ชั้น 3 ห้อง ออดิทอเรียม คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

คณะกายภาพบำบัดเล็งเห็นความสำคัญของโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่นำไปสู่ความพิการในระยะยาว โดยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จะมีผู้ป่วยเพียง 5% เท่านั้น ที่สามารถใช้แขนและมือในการเอื้อมหยิบจับของได้ใกล้เคียงปกติ สถิตินี้ชี้ให้เห็นถึงความจําเป็นในการคิดค้นกลยุทธ์เพื่อฝึกแขนและมือในผู้ป่วยกลุ่มนี้ เนื่องจากผู้ป่วยยังต้องการความช่วยเหลือจากผู้ดูแลในการดำรงชีวิตประจำวัน ซึ่งคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำกายภาพบำบัดที่เฉพาะเจาะจงที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์และประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องมือ TMS หรือ Transcranial Magnetic Stimulation โดยได้เปิดคลินิกกายภาพบำบัดเฉพาะทางร่วมกับการกระตุ้นสมองด้วยเครื่องมือ TMS นี้จะเป็นตัวช่วยหนึ่งที่จะทำให้การรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีอาการดีขึ้น และสามารถบูรณาการไปยังการเรียนการสอน และพัฒนางานวิจัยต่อไปในอนาคตในกลุ่มผู้ป่วยอื่นๆ เช่น พาร์กินสัน และออทิสซึม

ผู้สนใจเข้าใช้บริการการรักษาผ่านเครื่อง TMS สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ผ่านทางเว็ปไซต์: www.pt.mahidol.ac.th Facebook: ศูนย์กายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดล หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมทั้งนัดหมายทำการรักษาได้ที่ 063-520-5151 กด 2 ฝ่ายประชาสัมพันธ์