คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเวทีเสวนาสื่อสารความรู้สู่สังคมต่อเนื่อง NOBEL PRIZE in Science Café Vol.3 ตอน “ไวรัสตับอักเสบซี”
October 15, 2020
วิทยาเขตกาญจนบุรี ม.มหิดล จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ครั้งที่ 2/2563
October 16, 2020

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต

muic-1

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัสริณ รอดโพธิ์ทอง วงศ์กำแหง รองคณบดีฝ่ายการวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาคุณภาพ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษฎา ศรีแผ้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาคุณภาพ งานบริหารการศึกษา งานกิจการนักศึกษา งานการต่างประเทศและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ฯลฯ พร้อมทั้งเยี่ยมชมอาคารเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ณ ห้อง A420 อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

001

Mahidol University International College (MUIC) recently entered into a collaboration agreement with the Faculty of Medicine of Chulalongkorn University in the latter’s CU-MEDi Program (Doctor of Medicine – International Program).

Assoc. Prof. Chulathida Chomchai, M.D., MUIC Dean, signed the MOU on behalf of MUIC alongside Prof. Suttipong Wacharasindhu, M.D., Dean of the Faculty of Medicine of Chulalongkorn University and Director of King Chulalongkorn Memorial Hospital on October 14, 2020 at the meeting room, 6th Floor, Anandamahidol Building.

Under the agreement, 4th year students from MUIC can apply in the CU-MEDi program, a four-year international Doctor of Medicine (MD) program offered by the Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, after finishing their bachelor’s degree.

The program requires at least four years of study. The first application period is scheduled for January 2021, and the first class will start in August 2021.