มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
October 27, 2020
พิธีส่งมอบ “นวัตกรรม Mobile Battery Charger” ภายใต้โครงการ “MUEG Mobile Battery Charger”
October 27, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย

001

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ต้อนรับ H.E. Mr. Tshewang C. Dorji เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย และคณะผู้แทน ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมขอบคุณ และหารือโอกาสความร่วมมือทางด้านการศึกษาในอนาคตกับประเทศภูฏาน ณ ห้องประชุม OSM 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา