พิธีส่งมอบ “นวัตกรรม Mobile Battery Charger” ภายใต้โครงการ “MUEG Mobile Battery Charger”

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย
October 27, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดศูนย์ร่วมคิดพาณิชย์นวัตกรรม (Mahidol Industry Connection Center : MICC) และ อาคาร MaSHARES Co-Working Space MB
October 28, 2020

พิธีส่งมอบ “นวัตกรรม Mobile Battery Charger” ภายใต้โครงการ “MUEG Mobile Battery Charger”

line_292913487259760_copy_1024x683

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ผศ. ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวแสดงความยินดีในพิธีส่งมอบ “นวัตกรรม Mobile Battery Charger” (นวัตกรรมตู้ชาร์จโทรศัพท์มือถืออัตโนมัติ ) ภายใต้โครงการ “MUEG Mobile Battery Charger” โดยงานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (ESR) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มอบให้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รศ. ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, ผศ.ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์, อ.ดร.สุพรรณ์ ทิพย์ทิพากร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์, รศ. นพ. ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก, นพ.นพล สินธุวนิช รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก, ดร.ณัฐวุฒิ ศาสตราวาหะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักพัฒนาและปฏิบัติการสื่อสารไร้สาย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ทีมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทีมผู้บริหารบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และทีมผู้บริหารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการฯ นี้ เกิดจากความร่วมมือระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อตอบรับยุคเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่นำตู้โทรศัพท์สาธารณะที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว จำนวน 5 ตู้ นำมาต่อยอดสร้างสรรค์เป็น “ตู้ชาร์จโทรศัพท์มือถืออัตโนมัติ” (Mobile Battery Charger) ต้นแบบให้แก่ชุมชนและสังคม นำพลังงานแสงอาทิตย์มาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยใช้แผงโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 12 โวลต์ 50 วัตต์ แบตเตอรี่ขนาด 12 วัตต์ 5.5 แอมป์ จากนั้นนำพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ มาเก็บในประจุพลังงานเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือ ซึ่งสามารถรองรับโทรศัพท์มือถือได้ทุกรุ่น และสามารถชาร์จได้พร้อมกันถึง 5 เครื่อง ใช้เวลาเพียง 5-10 นาที

สำหรับความสำเร็จในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาจิตอาสา และบุคลากรจากหลายคณะ มาร่วมกันพัฒนาโดยใช้ความรู้และทักษะทางวิศวกรรม ชุบชีวิตให้สิ่งของเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง พร้อมทั้งส่งมอบให้แก่สถานพยาบาล 3 แห่ง ได้แก่ 1 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 2. โรงพยาบาลพุทธมณฑล 3. โรงพยาบาลนครชัยศรี และ ชุมชน​ 1​ แห่ง​ ได้แก่​ อบต. ศาลายา นอกจากนี้ จะมีวิทยากรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แนะนำถึงวิธีการใช้งานและการดูแลรักษา พร้อมคู่มืออีกด้วย