คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเวทีเสวนาสื่อสารความรู้สู่สังคมต่อเนื่อง NOBEL PRIZE in Science Café Vol.3 ตอน “ไวรัสตับอักเสบซี”
October 15, 2020
วิทยาเขตกาญจนบุรี ม.มหิดล จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ครั้งที่ 2/2563
October 16, 2020

MUIC Welcomes Visitors from Rangsit University International College

muic-1

Mahidol University International College (MUIC) officials welcomed a delegation from Rangsit University (RSU) International College on October 15, 2020.

Asst. Prof. Dr. Patsarin Rodpothong Wongkamhang, Associate Dean for Strategic Planning and Quality Development, led several faculty and staff members in welcoming Asst. Prof. Dr. Kritsada Sriphaew, Dean of RSU International College, executives and faculty and staff members at Room A420, Aditayathorn Building.

They visited MUIC in order to learn more about MUIC’s strategic plan and management, academic and student affairs management, admission process, international affairs, exchange students program, and others. Afterwards, several students gave them a tour of the college’s buildings and facilities.