มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายให้ความรู้ “EdPEx Changing Criteria”
November 26, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม 2020 SATU Steering Committee Meeting
November 26, 2020

วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ลงนาม MOU กับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและสถาบันการศึกษา 13 แห่ง

muic-1

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ (MOU) ในโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ “สร้างเจนซีให้เป็นซีอีโอ” (From Gen Z to be CEO) ร่วมกับ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศรวม 13 แห่ง พร้อมผู้ให้บริการการเรียนรู้ผ่านออนไลน์ครบวงจร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์

สำหรับความร่วมมือทางวิชาการในโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ “สร้างเจนซีให้เป็นซีอีโอ(From Gen Z to be CEO) นี้ จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ ความสามารถ และพัฒนาศักยภาพแก่กลุ่ม Gen Z ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ในการสร้างผู้ประกอบการที่เป็นคลื่นลูกใหม่ด้านการค้าระหว่างประเทศของไทย และมีความพร้อมต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ