วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ลงนาม MOU กับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและสถาบันการศึกษา 13 แห่ง
November 26, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกียวโต จัดงานประชุมนานาชาติออนไลน์ เรื่อง การศึกษาและการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลกในภาคพื้นเอเชีย (The Kyoto University International ONLINE Symposium 2020 on Education and Research in Global Environmental Studies in Asia)
November 29, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม 2020 SATU Steering Committee Meeting

9D5C2A36-EEF4-4E40-818C-F5EEAC20FBB6

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม “2020 SATU Steering Committee Meeting” ผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่เป็นสมาชิก “Presidents’ Forum of Southeast Asia and Taiwan Universities” (SATU Presidents’ Forum) ซึ่งจัดขึ้นโดย National Cheng Kung University ประเทศไต้หวัน เพื่อหารือในการกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของเครือข่าย SATU Presidents’ Forum ในปี 2021