มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกียวโต จัดงานประชุมนานาชาติออนไลน์ เรื่อง การศึกษาและการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลกในภาคพื้นเอเชีย (The Kyoto University International ONLINE Symposium 2020 on Education and Research in Global Environmental Studies in Asia)
November 29, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดตัวแคมเปญ “มือ…แห่งการให้” ระดมทุนสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ
November 30, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการจัดการเรียนการสอน”

DSC01214

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการจัดการเรียนการสอน” ซึ่งจัดขึ้นโดย กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซต์ นนทบุรี เพื่อให้อาจารย์ได้เรียนรู้แนวคิดสำคัญในการกำหนดผลการเรียนที่คาดหวัง การออกแบบการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ ตลอดจนการวิจัยทางการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการ และคณาจารย์สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ให้แก่คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีอายุงานไม่เกิน 3 ปี และไม่เคยเข้าร่วมการอบรมโครงการฯ ด้านการจัดการเรียนการสอน จำนวน 50 คน เข้าร่วมโครงการ