มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการจัดการเรียนการสอน”
November 30, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดตัวแคมเปญ “มือ…แห่งการให้” ระดมทุนสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ

1606735919738

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดตัวแคมเปญ “มือ…แห่งการให้” ระดมทุนสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ พร้อมเชิญชวนคนไทยใส่ใจดูแลกัน สร้างสรรค์สังคมผู้สูงวัย คนทุกวัยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ อัสสันตชัย รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คุณสุจิตา เพ็งอุ่น Chief Operating Officer Large Format บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือ เซ็นทรัล รีเทล และคุณฐานพล มานะวุฒิเวช ผู้จัดการทั่วไป ด้านการผสานสิทธิประโยชน์ลูกค้า บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ร่วมเสวนาเปิดตัวแคมเปญ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุจึงได้ริเริ่มแนวทางการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งเรียกว่า “เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ”  ตั้งแต่ปี 2527 เป็นต้นมา นับเป็นคณะแพทย์แห่งแรกในประเทศไทย ที่เสริมสร้างองค์ความรู้ จัดสรรให้แพทย์  พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ศึกษาต่อ เพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญในการดูแลผู้สูงอายุ และมีการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุมากที่สุดในประเทศ เพื่อเตรียมพร้อมดูแลคนไทยในสังคมผู้สูงวัย จึงเป็นที่มาของการก่อสร้าง “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ” เพื่อเป็นต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย

ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ ตั้งอยู่บนถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นประธานกรรมการอำนวยการจัดหาทุน  ทั้งนี้โครงการนี้จะเสร็จพร้อมเปิดให้บริการในปี 2565 โดยให้บริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ตลอดจนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและใจของผู้สูงวัย พร้อมด้วยศูนย์วิจัย ศูนย์ฟื้นฟู เป็นแหล่งฝึกอบรมวิทยาการด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุแก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย ผู้ดูแล และประชาชนทั่วไป ให้มีความพร้อมในการดูแลผู้สูงวัยและการดูแลตนเอง

ภายในงาน มีการเสวนา การให้บริการตรวจสุขภาพพื้นฐานพร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้สูงวัย โดยทีมพยาบาลศิริราช  กิจกรรม Guest Talk  แชร์มุมมองการอยู่ร่วมกันของคนต่างวัย โดยเจ้าของเพจ “มนุษย์ต่างวัย” คุณประสาน อิงคนันท์ และเจ้าของเพจ “Mom & Me Story”  คุณโย-ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา และน้องขวัญ พิมพ์อัปสร เทียมเศวต โอกาสนี้ ได้เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุด “Father & Son” ในวันที่ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงวัยเต็มรูปแบบ “ศิริราชเชื่อว่าความรัก ความห่วงใย และความเข้าใจจากคนในครอบครัว คนใกล้ตัว และคนรอบข้าง จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความสุขให้คนทุกวัย เพียงเริ่มจากการหยิบยื่นความใส่ใจ ดูแลกันและกัน จะทำให้เกิด “การให้” ที่จะเติมเต็มความสุขทางกายและทางใจ  นำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับสังคมไทย”

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ขอเชิญผู้สนใจร่วมสมทบทุนสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ “ต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน” ที่ ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 รพ.ศิริราช  หรือบริจาคผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี “ศิริราชมูลนิธิ (ศิริราชเพื่อผู้สูงวัย)” เลขที่บัญชี ธนาคารกรุงเทพ 901-7-06044-4  ธนาคารไทยพาณิชย์ 016-4-57906-4  ธนาคารกสิกรไทย 063-3-16546-7