มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการจัดการเรียนการสอน”
November 30, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดตัวแคมเปญ “มือ…แห่งการให้” ระดมทุนสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ