วิทยาเขตกาญจนบุรี ม.มหิดล จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ครั้งที่ 2/2563
October 16, 2020
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความรุนแรงในเขตกรุงเทพมหานคร ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2563
October 18, 2020

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานพี่เตรียมน้องรุ่น 2

8DB998E5-D3FB-439E-80F4-A154F4D4CBD8

วันที่ 17 ตุลาคม 2563 งานสื่อสารองค์กร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมพี่เตรียมน้อง เข้ามหิดลอินเตอร์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องการสอบให้กับนักเรียนมัธยมปลายจากโครงการ MUIC Excellence Entrance Track (MEET program) ที่จะเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย เทคนิคการเขียนเรียงความ แบบจำลองการเขียนเรียงความ แบบจำลองการสัมภาษณ์  และเทคนิคเตรียมสอบวิชาคณิตศาสตร์ โดยคณาจารย์จากศูนย์เตรียมความพร้อมฯ (PC) กิจกรรม Ice – breaking พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาปัจจุบันของวิทยาลัยฯ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมงานกว่า 40 คน  อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

001

Mahidol University International College (MUIC) recently entered into a collaboration agreement with the Faculty of Medicine of Chulalongkorn University in the latter’s CU-MEDi Program (Doctor of Medicine – International Program).

Assoc. Prof. Chulathida Chomchai, M.D., MUIC Dean, signed the MOU on behalf of MUIC alongside Prof. Suttipong Wacharasindhu, M.D., Dean of the Faculty of Medicine of Chulalongkorn University and Director of King Chulalongkorn Memorial Hospital on October 14, 2020 at the meeting room, 6th Floor, Anandamahidol Building.

Under the agreement, 4th year students from MUIC can apply in the CU-MEDi program, a four-year international Doctor of Medicine (MD) program offered by the Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, after finishing their bachelor’s degree.

The program requires at least four years of study. The first application period is scheduled for January 2021, and the first class will start in August 2021.